Grastegels

Grastegels oprit garageboxen - Gemeente Uitgeest

In overleg met eigenaren van garageboxen zijn grastegels aangelegd op een plek wat eerst een groot stuk verhard oppervlak was. Deze oplossing leidt tot een natuurlijke infiltratie van regenwater, minder versteend oppervlak en een stimulans voor biodiversiteit. Bovendien worden eigenaren van de garageboxen gestimuleerd hun regenpijp af te koppelen.

Kim en Marco "De volgende stap in Uitgeest is om klimaatmaatregelen op te nemen in het Handboek Openbare Ruimte zodat het echt een stok achter de deur is, ook voor projectontwikkelaars, woningbouwverenigingen of particulieren."

Meer informatie? Neem contact op met de vertegenwoordiger van de regio Noord-Kennemerland Zuid.

Grastegels

Grastegels voor garageboxen

Op de gehele oprit zijn grastegels door de gemeente aangelegd.

Grastegels

Regenpijp afkoppelen

Bewoners worden gestimuleerd hun regenpijp af te koppelen.