Uitgeest afbeelding

Groen als leidend principe - Gemeente Uitgeest

Bij nieuwbouw centrumplan, bibliotheeklocatie (Molenhof) in Uitgeest, is groen als leidend principe ingezet. Bovendien komen op het binnenterrein groene parkeerplaatsen met daaronder infiltratiekratten om water langer vast te houden in het gebied.

Kim en Marco "Integraal werken in projectteams is een must. Klimaatadaptatie staat op de agenda van elk project en wordt in alle fases meegenomen. Bij grotere herinrichtingen brengen stresstesten de kwetsbaarheden in kaart en geven oplossingsrichtingen mee."  

Meer informatie? Neem contact op met de vertegenwoordiger van de regio Noord-Kennemerland Zuid.

Uitgeest afbeelding

Art Impression nieuwbouw Molenhof

In het plan is veel aandacht voor groen, bomen en worden infiltratiekratten aangelegd onder de parkeervoorzieningen.

Uitgeest afbeelding outdoor signing

Nieuwbouwplan Molenhof

Aantrekkelijk om te wonen in nieuwbouwplan Molenhof.

bouwplaats met beton

Aan het werk nieuwbouw Molenhof

Riolering en regenwaterafvoer wordt gescheiden aangelegd.