Gras met speeltuin en flat

Groene inrichting Graaf Janstraat - Gemeente Beverwijk

Na de enorme wateroverlast in 2014 is de hele wijk rondom de Graaf Janstraat in 2016 volledig op de schop gegaan. Er is water passerende verharding aangelegd en er zijn meerdere waterpasserende drempels en afstroomprofielen gemaakt richting het groene park van de Oever.

Wouter "Interne participatie is net zo belangrijk als externe. Zorg dat collega's betrokken worden, heb lef met experimenten en durf fouten te maken."

Meer informatie? Neem contact op met de vertegenwoordiger van de regio Noord-Kennemerland Zuid.

gras met flat

Groen en spelen

Spelen en groen zijn hier goed gecombineerd en overtollig water stroomt af in nabijgelegen sloot.

gras met bomen

Verlaagde trottoirbanden

Water kan via verlaagde trottoirbanden snel wegstromen via het groen naar de sloot.