parkeerplek met 2 auto's

Groene parkeervakken en holle wegen Wieringerwerf - Gemeente Hollands Kroon

In Wieringerwerf zijn meerdere klimaatbestendige maatregelen getroffen als onderdeel van een totale herinrichting waarbij de riolering wordt vervangen. Zo zijn er op meerdere plekken groene parkeervakken aangelegd en zogenaamde 'holle wegen'. Een holle weg vergroot de wateropvang- en afvoercapaciteit van een straat. Holle wegen kunnen meer water bergen en afvoeren dan open goten of normale ‘bolle’ wegen.

Émilie en Stefan "Het helpt als je samen met anderen enthousiasmerende mensen opzoekt. In Hollands Kroon kun je veel werk met werk maken als het gaat om duurzaamheid."

Meer informatie? Neem contact op met de vertegenwoordiger van de regio Noordkop

parkeerplek met 2 auto's

Hol wegprofiel

Water loopt via het midden af.

Parkeervakken

Groene parkeervakken en hol wegprofiel

geïntegreerd ontwerp met veel aandacht voor beter afvoeren van water.

 op de achtergrond met grijze auto

Groene parkeervakken

Naast waterafvoer ook goed voor de biodiversiteit.

put met tegels

Poreuze kolk

Kolken zorgen voor een snellere en betere afvoer van water en zijn tegelijk eenvoudig te onderhouden