witte gebouwen

Herinrichting Stadhuisplein - Gemeente Purmerend

Onder het stadshuisplein van Purmerend komt een parkeergarage met klimaat adaptieve maatregelen erboven. Daken (onder andere van het stadhuis) voeren straks water af naar de daktuin. Daar houden zogenaamde 'kratten' het water vast dat vervolgens is te gebruiken voor de groenvoorzieningen. De daktuin staat in verbinding met een wadi en dat stroomt af naar het water van het Cramwinckelplantsoen. Hemelwater wordt gescheiden van het riool.

Wesley "Ik ben trots op de ondertekening van de 'Intentieovereenkomst Klimaatbestendige nieuwbouw MRA + Noord-Holland’. Overheden en diverse marktpartijen en brancheorganisaties hebben gemeenschappelijke afspraken gemaakt wat klimaatbestendig betekent en handelen hiernaar."

Meer informatie? Neem contact op met de vertegenwoordiger van de regio Zaanstreek-Waterland.

witte gebouwen

Artist impression stadhuisplein

 Een groene en prettige verblijfsruimte voor inwoners van de stad.

bouwplaats

Stadhuisplein in aanbouw

Zicht op plek ondergrondse parkeergarage.

bouwplaats

Stadhuisplein in aanbouw

Zicht op plek ondergrondse parkeergarage.