stoep met put in woonwijk

Holle wegen Wijk Poortwachter - Gemeente Hoorn

In Hoorn zijn in de wijk Poortwachter grootschalige rioleringswerkzaamheden uitgevoerd. De waterafvoercapaciteit is vergroot en alle wegen zijn zo ingericht dat het water naar het midden wegstroomt.

Sander "Het is soms een hele uitdaging in een herinrichtingsproject om tussen alle kabels en leidingen extra ruimte te vinden voor het vergroten van de afvoer capaciteit van water en riolering."

Meer informatie? Neem contact op met de vertegenwoordiger van de regio West-Friesland.

stoep met put in woonwijk

Holle wegen

Alle wegen zijn zo aangelegd, dat er meer water kan worden afgevoerd.

straat met zand

Werk in uitvoering

Aanleg gescheiden stelsel van riolering en hemelwater.