3Barchitecten

Inspiratiemarkt - Ruimtelijkeontwikkeling

Bekijk video's over ruimteontwikkeling

Klik op een video

Planterra

Planterra / nelen & schurmans

Klimaatadaptie. Wat is uw volgende stap? De samenwerking met andere afdelingen versterken, geld vinden of ...? Laten we tips en ervaring delen

3Barchitecten

3B architecten

Hoe de bebouwde omgeving klimaatbestendig en waterrobuust maken? Samenwerken aan de oplossing. Ik ga graag met je ingesprek. Barbara, 3B Architecten

Woningstichting

Woonstichting den helder

Woningen bouwen op of direct aan een zeewering. Het is voor dijkbeheerders vloeken in de kerk. Toch is dat wat Woningstichting Den Helder gaat doen. Het levert een dijk op die de zeespiegelstijging honderden jaren weerstaat.

Zaandstad

Zaanstad / Syntraal

Wilt u inzicht in de hitteknelpunten in uw gebied? En haalbare maatregelen om de leefbaarheid te behouden? De Hitteknelpuntenkaart helpt u daarbij!

Atelier groenblauw

Atelier Groen/Blauw

Met onlinetools ondersteunen wij gemeentes bij het activeren en inspireren van bewoners en overige partners om de stad klimaatadaptief en natuurinclusief in te richten.

BouwendNederland

Bouwend nederland

Kom meer te weten over het Handvat Klimaatadaptatie en het kennisplatform KAN waar gemeenten, bouwers en projectontwikkelaars kennisdelen over klimaatadaptieve projecten.

Sweco

Sweco

Klimaatadaptatie in de praktijk; wat werkt en wat niet?
Hoe werkt klimaatadaptatie in de praktijk? We delen ervaringen en horen graag die van jullie!

HHNK

HHNK Watersysteem analyse

Waar zitten de grootste schaderisico's door wateroverlast bij extreme buien en waardoor komt dat? HHNK heeft dit onderzocht en brengt u op de hoogte.

Wareco

Wareco

Drukte in ons land vraagt om een slim ontwerp van boven- en ondergrond. Wat is het effect van klimaat hoe we bouwen. Wij geven inzicht in ontwerpen vanuit de kracht van de ondergrond.

Coostar

Coastar

Grootschalige zoetwatervoorziening door slim gebruik van de ondergrond. Bekijk het filmpje en denk mee met PWN, HHNK en Deltares!