de koog

Integraal klimaat ontwerp voor wijk De Koog - Gemeente Uitgeest

Wijk De Koog krijgt een grootschalige opknapbeurt. De bestrating en riolering is aan onderhoud of vervanging toe. Daarnaast is er op een aantal locaties sprake van grondwateroverlast. Samen met bewoners is nagedacht over de inrichting van de wijk. Gekozen is voor een duurzame en klimaatbestendige wijk. Een wijk met karakter. Waar je met plezier woont. Waar het fijn en veilig is om buiten te zijn. En waar je elkaar ontmoeten kan. Een wijk met veel groen. En met duurzame materialen en energiezuinige oplossingen.

Marco "Klimaat moet steeds meer een aanleiding zijn om een straat of wijk aan te pakken. In het participatieproces is klimaat de rode draad. Bewoners snappen steeds meer het nut van klimaatmaatregelen. Klimaat nemen we daarom in alle communicatiemiddelen mee: bewonersbrieven, in presentaties van informatieavonden, website en in afkoppelgesprekken tijdens de realisatie."

Meer informatie? Neem contact op met de vertegenwoordiger van de regio Noord-Kennemerland Zuid.

de koog

Bovenaanzicht Uitgeest

Wijk de Koog, aangegeven op het bovenaanzicht van Uitgeest.

Kooglaan

Inrichting Kooglaan voor en na

De Kooglaan in het midden van de wijk wordt omgevormd van een brede verkeerweg naar een parkachtige straat met veel biodivers groen en wadi’s.

Klimaat afbeelding

Definitief Ontwerp De Koog

Van 50 naar 30 km/uur geeft kansen om verharding te verminderen en extra groen te realiseren.

straat en prullenbak

Kooglaan

Smallere wegen en meer groen.

oversteekplaats in de straat

Kooglaan

Smallere wegen en meer groen.

stoep en zebrapad

Cementarme tegels

Ook bij het gebruik van de materialen is rekening gehouden met duurzaamheid.

verkeersbord

Bamboe verkeersborden

Ook bij het gebruik van de materialen is rekening gehouden met duurzaamheid.