Stoeprand en aarde

Klimaatbestendige inrichting Stadshart - Heerhugowaard - Gemeente Dijk en Waard

Het stadshart van Heerhugowaard wordt gefaseerd opnieuw ingericht. Er zijn onder andere verkoelende groene gevels en watertuinen aangelegd, waardoor hemelwater in de bodem infiltreert of vertraagd afgevoerd wordt. 

Bart "Met ontwerpend oplossen is veel mogelijk. We zien dat een klimaatbestendige inrichting steeds meer het uitgangspunt wordt bij projecten. Een aandachtspunt is om maatregelen te realiseren die aantoonbaar voldoende klimaatbestendig zijn en werken op het moment dat het nodig is."

Meer informatie? Neem contact op met de vertegenwoordiger van de regio Alkmaar.

gebouw met ramen

Watertuinen in het stadshart

Het hemelwater dat valt op de verharding stroomt af naar de verlaagde groenstroken.

gebouw met ramen

Waterpasserende bestrating

Water voert sneller af, meer groen in centrumgebied.