tuin met planten

Raingarden en Regenbeek - Gemeente Heemskerk

De omgeving van de Simon van Haerlemstraat in Heemskerk is onder andere voorzien van een raingarden en regenbeken. Er is zoveel mogelijk aangesloten bij de aan- en afvoer van het huidige watersysteem.

Christiaan "We leggen niet alleen aan, maar houden ook bij hoeveel kuub we aan waterbergend vermogen toevoegen. Verder kijken we samen met de Hogeschool van Amsterdam of we kunnen inschatten hoeveel waterbergend vermogen uiteindelijk is te bereiken en wanneer."

Meer informatie? Neem contact op met de vertegenwoordiger van de regio Noord-Kennemerland Zuid.

huis met planten

Raingarden

water vasthouden, bergen, afvoeren gecombineerd met toename biodiversiteit.

huis met gras

Regenbeek

Bij een hevige bui stroomt het water als een beek naar het openbaar water.