parkeerplek met auto

Regioplein - Gemeente Schagen

Op het Regioplein in Schagen zijn open parkeervakken gerealiseerd met eronder een cunet dat water kan opvangen. In het midden liggen ook kolken zodat bij hevige regenval overtollig water naar de hemelwaterafvoer wordt afgevoerd. Mocht dat bij clusterbuien nog niet voldoende zijn, dan liggen er groenstroken naast voor infiltratie in het groen.

Jelmer en Meike "Voor de herinrichting was de waterdoorlaatbaarheid op deze plek zeer beperkt, nu kunnen we alles bufferen. Het is een pilot, bedacht vanuit de rioolbeheerder, met de intentie op te schalen als dit succesvol is. Het wordt gemonitord en binnen de regio gedeeld."

Meer informatie? Neem contact op met de vertegenwoordiger van de regio Noordkop

parkeerplek met auto

Parkeeroplossing

Open parkeervak.

tegels met gras

Bufferen water

Cunet vangt water op.

straat met put

Regenwaterkolk

Overtollig water afvoeren naar hemelwaterafvoer.