straat met bomen en oever

Ruimte voor kleinschalige oplossingen in Hooghoud - Gemeente Opmeer

De Adriaan Slickerstraat in Hoogwoud is een straat waarbij hevige regen veel water op straat komt te staan. Door de inrichting van de berm met trottoirbanden en een steeds hoger wordende grasberm kan het water niet in de sloot komen. Tussen de bomen zullen daarom binnenkort op enkele plaatsen de bermen verlaagd worden en de trottoirbanden verdwijnen, zodat het water op straatniveau direct door de berm in de sloot kan stromen.

Martin "Door een andere mindset komt er meer draagvlak voor kleine maatregelen maar ook bijv. voor waterbergende fundering en waterdoorlatende bestrating."

Meer informatie? Neem contact op met de vertegenwoordiger van de regio West-Friesland.

straat met bomen en oever

Huidige situatie

Wateroverlast wordt binnenkort aangepakt door verlaagde berm en weghalen trottoirbanden.