bomen en fietspad en weg en stoep

Ruimtelijke adaptatie Schilderend Den Burg - Gemeente Texel

In de Verzetsbuurt is een nieuwbouwwijk gerealiseerd met aandacht voor groen en ruimtelijke adaptatie. Hierbij worden functies gecombineerd zoals spelen en de aanleg van een wadi.

Ronald "Voor klimaatadaptief bouwen is nog niet altijd draagvlak omdat de behoefte aan woningen groot is op Texel. Toch komt er steeds meer bewustwording dat groen de basis is voor een ruimtelijk ontwerp."

Meer informatie? Neem contact op met de vertegenwoordiger van de regio Noordkop.

fietspad en weg en bomen en huizen

Wadi en spelen Verzetsbuurt Den Burg

Ruimte voor groen, wateropvang en spelen in nieuwe woonwijk op Texel.

Schilderend afb3

Wadi en spelen Verzetsbuurt Den Burg

Ruimte voor groen, wateropvang en spelen in nieuwe woonwijk op Texel.