groen land met gele bloemen en huis op de achtergrond

Tijdelijk pareltje Avenhorn - Gemeente Koggenland

In Avenhorn is op een braakliggend stuk terrein bloemmengsel ingezaaid en zijn insectenhotels geplaatst. Dit ter overbrugging van een periode totdat het gebied op een klimaat vriendelijke manier wordt ingericht voor woningbouw. Met beperkte inspanning wordt de biodiversiteit toch een handje geholpen.

Tim, Jos en Remy "Onze gemeente heeft veel water en groen, dus de urgentie wordt niet altijd gevoeld. Dan is het mooi om te zien dat er wél dingen van de grond komen op het gebied van ruimtelijke adaptatie."

Meer informatie? Neem contact op met de vertegenwoordiger van de regio West-Friesland.

groen land met gele bloemen en huis op de achtergrond

Bloemenzee braakliggend terrein

Door het plaatsen van insectenhotels en het inzaaien met een bloemenmengsel, wordt de biodiversiteit een handje geholpen.

pallets op gras

Insectenhotel

Tijdelijk plaatsen van insectenhotels op toekomstige woningbouwlocatie.

Avenhorn kaart

Definitief ontwerp woningbouwlocatie

Veel ruimte voor o.a. water, groen, spelen en parkeren op grasstenen of -tegels in dit toekomstige nieuwe wijkje.