Grasveld met bomen

Toekomstige schout- en schepenbuurt - Gemeente Den Helder

In 2021 is een deel van de Schout- en Schepenenbuurt in Den Helder groener geworden en klimaatadaptief ingericht. Er zijn nieuwe bomen en struiken aangeplant en de parkeerplekken zijn uitgevoerd met water passerende verharding zodat water in de bodem kan infiltreren. Ook zijn er verlagingen in het maaiveld gemaakt zodat water hier kan bufferen. Er is een gescheiden rioolstelsel aangelegd. Verder is het hemelwater riool uitgevoerd als een drainerend systeem wat gekoppeld is aan het oppervlakte water waardoor de grondwaterstand gereguleerd wordt.

Bart en Tobias "Deze buurt was erg 'versteend' en dat is nu een stuk minder. Omdat de snelheid op veel wegen van 50 km/uur naar 30 km/uur is gegaan kwam er ruimte vrij om meer groen aan te leggen, in het ontwerp is dit ingevuld door een groenstrook met bomen langs een versmalde weg."

Meer informatie? Neem contact op met de vertegenwoordiger van de regio Noordkop.

Grasveld met bomen

Groene inrichting

Verlagingen en andere vegetatie toegevoegd aan bestaand grasveld

plattegrond afbeelding

Definitief ontwerp

Veel aandacht voor groen en water in het plan.

straat met gras en zand

Overzicht tijdens herinrichting

Andere invulling van bestaand groen met verlagingen, andere vegetatie en drainage.

flat met weg en gras

Wadi

Meer buffer bij wateroverlast

rijtjeswoningen met gras

Afvoer overtollig water

Verlaagde trottoirband, afvoer van overtollig water naar groen.