Gras met water

Toekomstige waterberging park Overbos - Gemeente Beverwijk

Park Overbos in Beverwijk heeft de mogelijkheid én capaciteit om in de toekomst extra waterberging te creëren. Het gebied is laag gelegen en er is genoeg ruimte voor extra wateropvang. Dat is bijzonder binnen bestaand stedelijk gebied.

Wouter: "Water vraagstukken zijn vaak zeer divers en kennen meerdere betrokken overheden. Voor Beverwijk zijn de gemeente Heemskerk en HHNK belangrijke partners om mee samen te werken op het gebied van ruimtelijke adaptatie."

Meer informatie? Neem contact op met de vertegenwoordiger van de regio Noord-Kennemerland Zuid.

Gras met water

Stedelijke waterberging

In dit gebied liggen kansen om in de toekomst extra waterberging aan te leggen.