gras met tegels en stoep en huizen

Wadi Wieringerwerf - Gemeente Hollands Kroon

In Wieringerwerf zijn meerdere klimaatbestendige maatregelen getroffen als onderdeel van een totale herinrichting waarbij onder meer de riolering wordt vervangen. Eén zo'n maatregel is de aanleg van een wadi. Het water wordt door een licht hellende weg richting het groen geleid. Wadi's hebben waarde voor biodiversiteit, het bufferen van regenwater en verkoeling.

Émilie en Stefan "Wat helpt is dat wij ons hart voor duurzaamheid koppelen aan klimaatadaptatie. Ook zijn we blij dat ons relatief kleine team duurzaamheid wordt gevonden binnen de gemeentelijke organisatie."

Meer informatie? Neem contact op met de vertegenwoordiger van de regio Noordkop.

gras met tegels en stoep en huizen

Wadi

Voor het bergen en zuiveren van regenwater, waarna het water infiltreert in de afgrond.

gras met tegels en stoep

Wadi

De wadi helpt tegen wateroverlast en droogte.