Kruispunt met drempel in woonwijk

Waterpasserende drempel - Gemeente Beverwijk

Ook als verharding noodzakelijk is, zijn er maatregelen mogelijk tegen wateroverlast. Bijvoorbeeld waterpasserende bestrating en -drempels kunnen nuttig zijn. Water wordt beter verdeeld en heeft meer tijd om te infiltreren.

Wouter "Het betrekken van bewoners en bedrijven is erg belangrijk. Ongeveer 70% van de verharding is namelijk privaat terrein en er blijft behoefte aan voldoende ruimte om te parkeren."

Meer informatie? Neem contact op met de vertegenwoordiger van de regio Noord Kennemerland Zuid.

Kruispunt met drempel in woonwijk

Waterpasserende drempel

Op kruispunt Sionstraat en Graaf Janstraat in Beverwijk ligt deze waterpasserende drempel.