watertuin afbeelding

Watertuinen - Gemeente Heemskerk

De bedoeling van het project De Watertuinen in Heemskerk is om de wateroverlast in het tuindersgebied door zware regenval te verminderen. De aanleg van deze klimaatbestendige waterberging wordt gecombineerd met de inrichting van een mooi natuurgebied, waar je heerlijk kunt wandelen en recreëren. Daarnaast versterken we de biodiversiteit door volop inheemse planten en struiken te planten.

Christiaan "Het project Watertuinen krijgt zowel subsidie vanuit de impulsregeling als KAN-subsidie* van HHNK. Daar zijn we heel blij mee en is een mooie win-win situatie."

Meer informatie? Neem contact op met de vertegenwoordiger van de regio Noord-Kennemerland Zuid

*KAN-subsidie = Klimaat Actief Noorderkwartier

Watertuin afb2

Huidige situatie Watertuinen

In de huidige situatie was er alleen gras aanwezig

Watertuin afb3

Toekomstige situatie Watertuinen

Impressie van het eindbeeld met veel water en gevarieerd groen.