Stoep en gras

Wijk de Hoef - Gemeente Alkmaar

In Alkmaar zijn in de wijk De Hoef meerdere uitdagingen tegelijk aangepakt. Zo zijn groenstroken raingardens geworden die verbonden zijn met de zandlaag waar water in wordt opgeslagen. Zo wordt regenwater vertraagd afgevoerd en zorgen de raingardens voor meer biodiversiteit. Hier gaan oplossingen tegen wateroverlast èn vermindering van hittestress hand in hand.

Nienke "Het succes komt doordat alles integraal is aangepakt, qua bodem, inrichting en ligging van de wijk. We hebben aan de bewoners uitgelegd hoe het systeem werkt. Daarbij hebben ze de mogelijkheid gekregen hun regenpijp bovengronds af te koppelen via mooi vormgegeven stroomgoten. Hierdoor waren ze meer betrokken."

Meer informatie? Neem contact op met de vertegenwoordiger van de regio Alkmaar.

bestrating met daarnaast planten

Integrale aanpak

Vertraagd afvoeren via de weg en vasthouden in raingarden.

planten met bomen en huizen op de achtergrond

Raingarden

Water vasthouden en verhoging biodiversiteit.

boom in het gras

Wadi

Water vasthouden en extra groen.

waterplas in het gras

Wadi en spelen

Spelen en water vasthouden zijn hier gecombineerd.

stoeptegels met auto

Toekomstbestendige weginrichting

Infiltratiegoot aangelegd in een hol wegprofiel