Mensen op terras

Winkelgebied de Laat - Gemeente Alkmaar

In winkelgebied de Laat was voorheen veel verharding en weinig groen. Het kon daardoor onaangenaam warm worden en er was bij zware buien grote kans op wateroverlast. Met de herinrichting wordt de leefomgeving niet alleen koeler en kan het water sneller weg, het is ook aantrekkelijker gemaakt voor bewoners, ondernemers en publiek.

Nienke "Het is belangrijk dat er steeds verbinding is tussen de 'opgave' en de 'uitvoering', zodat je ook echt kunt sturen op een klimaat adaptieve inrichting."

Meer informatie? Neem contact op met de vertegenwoordiger van de regio Alkmaar.

Mensen op terras

Visualisatie de Laat

Groen en klimaatvriendelijk eindbeeld.

afbeelding met plattegrond

Definitief integraal schetsontwerp

Aanleg en verplaatsen bomen, groen, grotere hemelwaterafvoer, waterelementen, openbare verlichting, natuurstenen bestrating.

straat met kerstverlichting

Tijdens reconstructie

Voorbereiding plantgaten en aanleg grotere hemelwaterafvoer en drainage.