Felle zon schijnt op gras
NIET TE DIEP EN NIET TE

ONDIEP GRAAG

Grondwater is al het water dat zich onder het maaiveld bevindt, in de bodem. Het grondwaterpeil heeft veel invloed op de gebruiksmogelijkheden van het terrein. Daarom wil men dit peil graag beïnvloeden. Maar dat levert soms risico's op.

Een te hoge grondwaterstand kan tot vochtige woningen en gezondheidsklachten leiden. Een te lage grondwaterstand zettingen en paalrot tot gevolg hebben. Beheer van de grondwaterstand is nodig om goed met die risico's om te gaan.

Vanuit de waterketen zien we toe op de grondwaterstanden in stedelijk gebied: we monitoren de grondwaterstand en reguleren zo goed mogelijk de grondwaterstand bij langdurige neerslag en langdurige droogte. De gemeente is hier het eerste aanspreekpunt. In het buitengebied is de grondwaterstand een aandachtspunt voor waterschap, provincie en direct betrokkenen.

Sinds 1 januari 2008 heeft de gemeente een aparte zorgplicht voor grondwater. Grondwater is één van de stromen in het stedelijk afvalwater.

Straat met wateroverlast
ontdek verschillende kennisdossiers