Druppels water op ruit
WAARDEVOL VOOR NU en later

EN LATER

Van oudsher was hemelwater een soort afvalwater waar we vanaf wilden.

Onder invloed van klimaatverandering zien we toenemende aandacht voor het anders omgaan met hemelwater: vasthouden van water om droogte te voorkomen en tijdelijk bergen van water om wateroverlast bij extreme neerslag te voorkomen.

Sinds 1 januari 2008 heeft de gemeente een aparte zorgplicht voor hemelwaterzorgplicht. Die sluit aan bij de voorkeursvolgorde voor afvalwater.

Straat met wateroverlast
ontdek verschillende kennisdossiers