Gebouw met gras op dak
KLIMAAT-VERANDERING ZORGT VOOR TOENAME van

WARME DAGEN

Hittestress betekent dat de gevoelstemperatuur zo hoog is dat die onaangenaam en zelfs schadelijk zijn voor mens en dier. Zo zijn ouderen en jonge kinderen bij tropische temperaturen kwetsbaar voor uitdroging en flauwvallen. Andere nare gevolgen zijn slaapproblemen en een verlaagde werkproductie. Ook het ecologische systeem heeft moeite met (langdurige) hitte. In warme perioden neemt niet alleen het gebruik van water toe, ook de watertemperatuur stijgt meer dan gewenst. Hierdoor ontstaat een hoger risico op blauwalg, botulisme en andere waterkwaliteitsproblemen.

Hittestress wordt vooral gevoeld in de stedelijke gebieden. Het gaat niet alleen om de werkelijke temperatuur, maar meer om de gevoelstemperatuur. Denk daarbij aan oude stedelijke kernen, stadscentra, schoolpleinen en bedrijventerreinen. Toch wordt ook steeds duidelijker dat in het landelijk gebied de gevolgen van extreme hitte voor met name het vee steeds groter worden. Diergezondheid en sterke afname van melkproductie spelen daarbij een grote rol.

lokale
voorbeelden

Gebouw met gras op dak

NIEUW DEN HELDER

Nieuw Den Helder, de Falgabuurt, een wijk in Den Helder is een typische wijk uit de wederopbouwperiode met galerijflats, anonieme openbare ruimten en zeer brede wegen. Vanaf het begin van deze eeuw ging het roer in deze wijk echter radicaal om... Er is een transformatieproces ingezet, met als doel de wijk om te vormen naar een duinwijk, waarbij de oude structuren van het oerlandschap in ere zijn hersteld. Veel flats zijn gesloopt of gaan  gesloopt worden. Daarvoor in de plaats zijn nieuwe woonmilieus gerealiseerd. Groene en blauwe netwerken zijn een belangrijke basis geworden voor de herontwikkeling van de wijk. Diverse voorzieningen (scholen, winkels, maatschappelijk) zijn vernieuwd. Dit voorbeeld laat zien dat er niet alleen optimaal geanticipeerd wordt op het veranderende klimaat, maar ook  op de wensen en behoeften van een veranderende samenleving.

interessante links

Hitte in de stad

Steden minder kwetsbaar maken voor extreme weersomstandigheden.

Hittestress

Samen Klimaatbestendig, Klimaatverbond Nederland en Tauw werken aan de doorontwikkeling van een geïntegreerde hitte-aanpak om lokale, provinciale en landelijke actoren te ondersteunen. 

De hittebestendige stad

Een koele kijk op de
inrichting van de buitenruimte.

Kinderen spelen in water speeltuin
ontdek verschillende kennisdossiers