Omschuimend water
HUISHOUDELIJK AFVALWATER
MENSELIJKE ACTIVITEITEN &

 STOFWISSELING

Huishoudelijk afvalwater ontstaat uit menselijke activiteiten en stofwisseling. Het is één van de stromen in het stedelijk afvalwater en komt vooral bij particulieren en bedrijven vandaan. Soms zit er ook bedrijfsafvalwater in gemengd, zogenaamde 'indirecte lozingen'. In z'n geheel wordt deze stroom ook wel aangeduid met de term 'droogweerafvoer' of 'vuilwaterafvoer'.

Het afvalwater moet eerst worden gezuiverd voordat het mag worden geloosd. Om het afvalwater bij de zuivering te krijgen is een omvangrijk rioolstelsel aangelegd. Dit bestaat meestal uit een netwerk van rioolleidingen, -putten en -gemalen. Waar de panden verder uit elkaar staan worden ook drukriolering en andere systemen toegepast. Zo zamelen gemeenten het afvalwater van wijken of kernen in en transporteren het naar bepaalde plekken om het daar over te dragen aan het Hoogheemraadschap.

Straat met wateroverlast
ontdek verschillende kennisdossiers