Water spettert omhoog
Voorzieningen
VOORZIENINGEN ZIJN NODIG

VOOR EEN WERKENDE WATERKETEN

In het gebied Noorderkwartier wonen, werken en recreëren bijna 1,2 miljoen mensen. Die hebben dagelijks schoon water nodig en willen van gebruikt of overtollig water af. Daarvoor is een heel arsenaal aan voorzieningen nodig. Samen vormen die de waterketen.

De waterketen bestaat uit alle voorzieningen voor:

- winning, productie en levering van drinkwater;
- inname en verwerking van afvalwater;
- transport en zuivering van afvalwater;
- lozing van gezuiverd afvalwater op het oppervlaktewater.

Al die voorzieningen hebben een relatie met elkaar. Vaak gaat het daarbij om fysieke verbindingen. Bijvoorbeeld rioolgemalen die afvalwater via een systeem van verbonden persleidingen naar de zuivering transporteren.

Bekijk hier het Geoportaal. Zoom in om de rioolgegevens en de verwachte groei van de bevolking te bekijken. 

Kengetallen

Bij het onderzoeken van de kwetsbaarheid van wateroverlast is het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met verschillende stedenbouwkundige opvattingen van wijken.

Kengetallen gebied Noorderkwartier per 1-1-2020

Oppervlakte beheergebied (bestuurlijk): 196.700 hectare
- Landelijk gebied: 162.140 hectare
- Stedelijk gebied: 34.560 hectare
Aantal gemeenten (geheel of gedeeltelijk): 30
Aantal inwoners: 1,16 miljoen

Bij het onderzoeken van de kwetsbaarheid van wateroverlast is het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met verschillende stedenbouwkundige opvattingen van wijken.

Kengetallen afvalwaterzuivering per 1-1-2020

Aantal rioolgemalen: 291
Aantal overnamepunten: 408
Lengte persleidingen: 611 kilometer
Aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's): 15
Aantal slibdrooginstallaties (sdi's): 1
Aantal IBA-systemen: ca. 650, aantal wordt in komende jaren afgebouwd

Kengetallen drinkwaterbedrijf

Totaal aantal aansluitingen 811.770*, waarvan:
- Huishoudelijke en klein zakelijke aansluitingen: 802.307
- Groot zakelijke aansluitingen: 9.463
* Hele verzorgingsgebied PWN

Gegevens over assets:
Transportleidingen: lengte 622 km
Distributieleidingen: lengte 6412 km
Aansluitleidingen: lengte 4288 km

Kengetallen gemeenten in Noorderkwartier

Lengte vrij verval riolering: ca. 6850 km
Lengte mech.riolering/persleidingen: ca. 1300 km
Aantal rioolgemalen: ca. 1300 st
Aantal pompunits: ca. 5500 st

Straat met wateroverlast
ontdek verschillende kennisdossiers