Water wordt uit glas gegooid met hand
WATER
KWALITEIT
EEN GOEDE WATERKWALITEIT

IS VAN LEVENSBELANG

Helder en schoon water waar planten en dieren in kunnen leven, waar de landbouw en visserij gebruik van kunnen maken en waar mensen van kunnen genieten. Dat is waar wij naar streven. Schoon en gezond water is schaars. Daarom is op Europees niveau afgesproken dat de kwaliteit van het grondwater en het water van sloten, plassen en vaarten moet verbeteren. Als gevolg van de klimaatsverandering wordt ook een robuuster watersysteem gevraagd, zodat de waterkwaliteit ook op peil blijft tijdens warme dagen. Om de waterkwaliteit te verbeteren werken waterschap, provincie, de LTO, agrarische collectieven en natuurbeheerders samen en worden bijvoorbeeld natuurvriendelijke oevers aangelegd.

lokale
voorbeelden

Graafmachine bij veel grond

NATUUR
VRIENDELIJKE OEVERS

Rond de Waarderhout in Heerhugowaard heeft de aanleg van natuurvriendelijke oevers plaats gevonden. Natuurvriendelijke oevers leveren meer flora en fauna in en om de sloot. Er is nu weinig ruimte voor natuur in de oever vanwege de steile slootkanten. Door deze vlakker en breder te maken, is meer ontwikkeling voor natuur in het water mogelijk. De verwachting is dat hierdoor ook de waterkwaliteit zal verbeteren. Het Hoogheemraadschap heeft als doelstelling de waterkwaliteit te verbeteren. Dit project draagt daaraan ook bij.  Afspraken uit het Waterplan Heerhugowaard 2006 vormen de basis voor dit werk. Eerst zijn de oevers vrijgemaakt van bomen en struiken. Daarna zijn de oevers aan de kant van het bos vergraven door het steile talud veel flauwer te maken.

interessante links

Gezond water

Helder en fris water waar planten en dieren in kunnen leven, waar de landbouw en visserij gebruik van kan maken en waar mensen van kunnen genieten.

Veilig zwemmen

Vind een veilige zwemplek.

Meisje dinkt uit pak met water
ontdek verschillende kennisdossiers