Polder die is overspoeld door water
WATER
OVERLAST
KWETSBAARHeid

 NEEMT TOE

Als gevolg van klimaatverandering wordt het niet alleen warmer. Ook de neerslagkarakteristieken wijzigen, doordat warmere lucht meer waterdamp kan bevatten. De hoeveelheid neerslag en extreme neerslag in de winter neemt toe, evenals de intensiteit van extreme regenbuien in de zomer. En hagel- en onweersbuien worden heviger. 

Kortom: de kans op extreme buien neemt toe, met gevolg grote kans op schade en overlast in landelijk en stedelijk gebied. Dat vraagt om een aanpak waar veel partijen bij betrokken zijn.

lokale
voorbeelden

Uitzicht op stad langs het water

STAD VAN DE ZON

Geestelijk vader van Stad van de Zon is Ashok Bhalotra van het stedenbouwkundig bureau KuiperCompagnons. Hij heeft zich onder andere laten inspireren door de zon, die de bepalende factor is voor de indeling en architectuur van de wijk. Het totale gebied is 210 hectare groot. Een derde van de oppervlakte is bestemd voor woningbouw (2.900 woningen), een derde voor natuurontwikkeling en recreatie, en een derde deel bestaat uit water. Een bijzonder aspect is dat het waterpeil in dit gebied in verhouding tot andere watersystemen zeer sterk mag fluctueren (70 cm). Hierdoor voert het gebied geen water af naar de omgeving en hoeft ook in droge periodes geen water aan te voeren. Er is sprake van een gebiedseigen watersysteem. Tijdens de wintermaanden is een hoog waterpeil waar te nemen, dat in de zomer onder invloed van verdamping weer daalt. Het ruim bemeten watersysteem met flexibele peilbeheer in de Stad van de Zon biedt daarmee voldoende waterberging om de klimaatverandering het hoofd te kunnen bieden. Dit maakt de wijk naast 100% emissieneutraal ook echt waterrobuust en klimaatbestendig.

meer voorbeelden

interessante links

Gevoeligheid van wijken voor wateroverlast

Bij het onderzoeken van de kwetsbaarheid van wateroverlast is het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met verschillende stedenbouwkundige opvattingen van wijken.

Bij het onderzoeken van de kwetsbaarheid van wateroverlast is het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met verschillende stedenbouwkundige opvattingen van wijken.

Toolbox Klimaatbestendige Stad

Deze tool kan gebruikt worden voor het verkennen van maatregelen die de klimaatbestendigheid van de stad vergroten.

PerceelTool

Rekentool voor het dimensioneren van regenwater-maatregelen op eigen terrein.

Toolkit klimaatadaptatie

Basiscommunicatie wateroverlast, overstroming, hitte en droogte.

Straat met wateroverlast
ontdek verschillende kennisdossiers