Geld plantje
€ 11,5 miljoen voor natuuraanleg en -beheer

Het gaat om € 11,5 miljoen voor de komende 6 jaar.

Aanvragers kunnen de subsidieregelingen ‘Natuur- en Landschapsbeheer’ en ‘Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap’ voor 2024 weer aanvragen. Voor Natuur- en Landschap vanaf eind november tot en met eind december. De subsidie loopt 6 jaar. Voor de subsidie Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap kan dat vanaf januari gedurende het hele jaar.

Natuurbeheerplan
Ook het Natuurbeheerplan voor 2024 is vastgesteld. In dit plan en op de bijbehorende kaarten staan de doelen van het natuurbeheer in Noord-Holland beschreven waaraan aanvragers van de subsidies aan moeten voldoen. Daarnaast staat beschreven hoe de subsidieontvangers moeten monitoren, rapporteren en evalueren.

Ten opzichte van het huidige natuurbeheerplan is een aantal wijzigingen opgenomen. Zo kunnen beheerders in sommige gevallen ook geld aanvragen om natuurgebieden vanaf het water te onderhouden, ongeacht of ze bereikbaar zijn vanuit een ander gebied. Dat voorkomt dat beheerders over kwetsbare natuur moeten rijden.

De subsidieregeling staat op 22 november gepubliceerd op de website van de provincie.

25-10-2023