Zon schijnt door vingers heen
Aanpak hittestress

Doel van het project
Het doel is klimaatadaptatie te integreren en verankeren in provinciaal beleid, met extra aandacht voor het verminderen van hittestress.

De uitvoering
Door middel van demonstratieprojecten wordt duidelijk hoe klimaatadaptatie kan worden geïntegreerd.

Er zijn drie aandachtsgebieden:
1. 
Groenblauwe schoolpleinen. Eerst zijn er drie pilots, later wordt opgeschaald naar andere middelbare scholen en/of sportvelden en accommodaties.
2. Groene daken. Hier draait het om het opbouwen van een servicepunt voor duurzame daken (voor particuliere en bedrijven), het lobbyen bij regionale overheden en ontwikkelaars op basis van het 'Manifest Multifunctinal Roofs', het aansturen van icoonprojecten en het opzetten van een regionaal fonds voor multifunctionele daken.
3. Ontwikkeling van tien lokale hitteplan of hittebeleidsplannen.

Daarnaast wordt gewerkt aan een innovatief beleidsmonitoringsysteem voor de verankering van klimaatadaptatie in het provinciaal ruimtelijk ontwikkelingsbeleid en aan een strategisch publiciteitsplan dat zich richt op het uitdragen van de aanpak van het verminderen van hittestress.

Resultaten
Een lokaal hitteplan is een nadere uitwerking van het Nationaal Hitteplan. De provincie Utrecht heeft als doel dat elke Utrechtse gemeente een lokaal hitteplan heeft. Binnen LIFE-IP Klimaatadaptatie hebben zeven gemeenten inmiddels een hitteplan 1.0 opgesteld: BunschotenDe Ronde VenenHouten, IJsselstein, MontfoortNieuwegein en Utrecht. Het document ‘Evaluatie Utrechtse Hitteplannen (pdf, 788 kB)’ beschrijft de leerpunten uit de ontwikkeling van deze zeven hitteplannen. Deze leerpunten kunnen worden gebruikt bij het opstellen van lokale hitteplannen voor andere gemeenten.