Witte bloemen in gras
Bewust bermen maaien voor vlinders

Help de natuur een handje
Er leven in Nederland zo’n 13 soorten dagvlinders die afhankelijk zijn van grassoorten voor hun voortplanting. Zij hebben hoger gras nodig als voedsel voor hun rupsen. Naast dagvlinders zijn talloze nachtvlinders afhankelijk van grassen. Ook vogels zoals putters en mussen zijn blij met langer gras. Zij eten graag van de graszaden die ze uit de grasaren snoepen. Dus laat ook gerust stukjes van uw eigen gazon verwilderen voor meer biodiversiteit.

Maairondes
Als inwoners en ondernemers stoppen met maaien, wordt de berm uiteraard wel verzorgd. Want onze aannemer neemt het stuk dan vanzelf mee in de maairondes. Kijk hier voor meer informatie over het maaien van de bermen.