Druppels water
CursusVeldkennis watersysteem

Deze cursus behandelt de basiskennis van het aquatische ecosysteem. De fysische, chemische en ecologische aspecten komen aan bod en ook de onderlinge relatie tussen deze factoren. Je kent de verschillende watersystemen en weet welke plant- en diergroepen voorkomen. Je krijgt inzicht in de relatie tussen het voorkomen van deze groepen en de waterkwaliteit. En je bepaalt de waterkwaliteit aan de hand van de chemische en biologische gegevens.

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • inleiding in ecologie;
  • fysische aspecten zoals temperatuur, stroming, golven en licht;
  • chemische aspecten zoals nutriënten, zuurstof, pH, koolzuurevenwicht en macro-ionen;
  • voedselketens en –web;
  • voorkomende organismen zoals waterplanten, macrofauna, vissen, fyto- en zooplankton;
  • stof- en energiekringlopen;
  • nutriëntencycli;
  • bepalen waterkwaliteit.

Tijdens de startbijeenkomst behandelt de docent de theorie. Daarna ga je in de praktijk aan de slag tijdens veld- en practicumdagen (in het laboratorium van Hogeschool Utrecht). Je krijgt een bepaald watersysteem toegewezen waar je een indicatie van de chemische en ecologische toestand geeft. Je verricht eenvoudige fysische- en chemische metingen. Je bepaalt groeivormen van waterplanten, analyseert macrofauna en fytoplankton monsters.

Veldkennis Watersystemen lesrooster 25-5-2024 (pdf, 260 kB)

Je kunt deze cursus binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van jouw organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een cursus. Wil je deze cursus incompany organiseren? Vraag dit dan aan via dit formulier.