Fietsen verstopt onder sneeuw
De winter wordt per jaar een dag korter

Alle maanden van het jaar zijn warmer geworden
De temperatuur in Nederland is in alle maanden toegenomen. Dit is te zien in figuur 1, die de maandgemiddelde temperaturen in De Bilt toont voor de perioden 1961-1990 (blauwe stippen) en 1991-2020 (rode stippen). Door de stippen zijn doorgetrokken lijnen berekend, die voor beide perioden de gemiddelde jaarlijkse gang van de temperatuur aangeven. De rode lijn ligt 1,1 °C boven de blauwe lijn. Dit is het verschil in jaargemiddelde temperatuur tussen de twee perioden.  

Bijna een dag per jaar minder winterse temperaturen
De temperaturen die voorkomen in het koudste kwart van het jaar (91 dagen) in het klimaat van 1961-1990, komen in het klimaat van 1991-2020 nog maar op 63 dagen voor (figuur 2). In 30 jaar is de periode met die winterse temperaturen dus 91-63 = 28 dagen korter geworden, bijna een dag per jaar.  

13-02-2023