Water druppelt in zwarte bak
Extra aandacht voor klimaatpleinen en waterlabs in Week van Ons Water

Daarmee haken de initiatiefnemers aan bij de nieuwe klimaatscenario’s die het KNMI deze week presenteerde. "Daaruit blijkt opnieuw dat de Nederlandse zomers droger zullen worden en de winters natter met een mogelijk fors toenemend neerslagtekort. We zullen in Nederland dus hoe dan ook te maken krijgen met de gevolgen van klimaatverandering", aldus het persbericht. 

Klimaatpleinen en waterlabs moeten de bezoekers hiervan bewust maken en hen vooral ook aanzetten tot actie om overlast door hitte(golven), extreme droogte en wateroverlast door piekbuien te beperken. Samen met Wavemakers United en Hoogheemraadschap Delfland, Wetterskip Fryslân en Wetsus worden daarom voor het eerst ‘educatieve klimaatpleinenacties’ georganiseerd.

Watervriendelijker 
Een klimaatplein is een fysiek plein in een tuincentrum, bedoeld om bezoekers te informeren en te helpen om hun tuin groener en watervriendelijker te maken. Op twee locaties in Nederland, Intratuin Leeuwarden en Groenrijk ’t Haantje in Rijswijk, worden scholen eind oktober uitgenodigd voor een educatief programma. 

Ze krijgen een rondleiding met uitleg over het klimaatplein en ze bezoeken een waterlab waar allerlei leerzame proefjes over klimaatverandering en water(overlast) worden uitgevoerd. De waterlabs zijn daarnaast ook (beperkt toegankelijk voor andere kinderen. 

Groene daken 
De Week van Ons Water valt samen met de najaarscampagne ‘Plant je mee’ en de finale van het NK Tegelwippen. Ook bij een aantal andere activiteiten draait het dit jaar om vergroening. Zo is er bij Intratuin Nuenen een informatiemiddag over het afkoppelen van regenwater en het aanleggen van groene daken. 

Daarnaast is er traditiegetrouw van alles te doen in musea, bijvoorbeeld in het Natuurmuseum Fryslân, waar kinderen tijdens De Grote ZooiZee de oorzaak en het gevolg van zwerfafval onderzoeken. Ook kan op verschillende locaties een afvalwaterzuivering worden bezocht, bijvoorbeeld in Capelle aan den IJssel, en zijn er wandelingen en excursies, bijvoorbeeld naar de flexibele waterkering in Bunschoten-Spakenburg. 

Met de Week van Ons Water, die twee keer per jaar plaatsvindt, willen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de waterschappen, provincies, gemeenten en drinkwaterbedrijven laten zien "hoe bijzonder water is". De agenda telt inmiddels 105 activiteiten.

16-10-2023