Vrouw fietst met paraplu
Extreme neerslag neemt al tientallen jaren toe

Meer dagen met extreme neerslag
Extreme neerslag is in Nederland sterk toegenomen. Het opvallendst is de toename van de dagen waarop ergens in Nederland meer dan 50 millimeter regen valt. Dat aantal dagen is sinds 1951 toegenomen met 85%. Maar ook het aantal dagen met meer dan 20 millimeter neerslag is sterk toegenomen, met 80%. Daarnaast is ook de maximale neerslag die in Nederland op een dag kan vallen toegenomen: deze is over een periode van 113 jaar toegenomen met 29%.

Meer neerslag per jaar, vooral in de winter
De hoeveelheid neerslag per jaar is ook gestegen: van 694 naar 875 millimeter in de periode 1910-2022. Dat is een stijging van 26% in 113 jaar. De stijging van de hoeveelheid neerslag per jaar is gemiddeld genomen heel geleidelijk gegaan. Maar de totale neerslag varieert flink per jaar: zo waren 2003 en 2018 juist erg droog. En als je kijkt naar de vier seizoenen, dan zie je ook verschillen. In de winter laat de jaarlijkse hoeveelheid neerslag de sterkste stijging zien: tussen 1910 en 2022 is deze gestegen met 46%. Daarnaast is de stijging in de winter aan het versnellen. In de herfst is de hoeveelheid neerslag toegenomen met 18%. De hoeveelheid neerslag in de lente is niet toegenomen maar ongeveer gelijk gebleven. De toename in de zomer is statistisch nog niet goed te bepalen.

De rol van klimaatverandering
De hoeveelheid neerslag neemt niet overal in Nederland even sterk toe. Langs de kust is de gemeten toename het grootst (bron: KNMI). De rol van klimaatverandering is hier duidelijk: doordat de temperatuur stijgt, warmt ook de Noordzee op. Daardoor verdampt er meer water en komt er meer vocht in de atmosfeer terecht. Aan de kust regent dit water uit. Verder kan klimaatverandering ertoe leiden dat de overheersende windrichting verandert. Ook dit kan ervoor zorgen dat de hoeveelheid neerslag toeneemt en dat de buien extremer worden.

Wil je meer weten over hoe de neerslag in Nederland verandert? Bekijk dan het kennisdossier Wateroverlast. Daarin staat hoe de neerslag in Nederland verandert en waardoor dat komt. En je kunt er lezen hoe daardoor de kans op wateroverlast toeneemt.

Wat is het Compendium voor de Leefomgeving
Het Compendium voor de Leefomgeving is een website met feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte in Nederland. Het is een uitgave van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Rijktsinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Wageningen University & Research (WUR).