Mensen fietsen door een park
Handreiking Natuurinclusief bouwen voor gezonde bewoners

Voor wie?
Gemeenten, opdrachtgevers, beleidsmakers, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, projectontwikkelaars en bouwbedrijven

Wat kun je ermee?
Deze handreiking kun je gebruiken bij de aanleg of herinrichting van woonwijken. De meeste maatregelen zijn ook te gebruiken op plekken waar mensen werken, zoals kantoor- en industrieterreinen. Ook zijn ze geschikt voor de terreinen van zorginstellingen. De volgorde van de maatregelen in de handreiking is gebaseerd op schaalniveau en gaat van groot naar klein. Achterin vind je een tabel waarin de maatregelen en effecten zijn samengevat, en een lijst met bronnen en tips om verder te lezen.

Wie heeft het ontwikkeld?

Deze handreiking is ontwikkeld door KAN Bouwen.

Ga naar de Handreiking Natuurinclusief bouwen voor gezonde bewoners