Vallende bladeren in plas
Het extreme wordt normaler

Het IPCC-rapport van zomer 2021 liet al zien zien dat klimaatverandering sneller gaat dan eerder gedacht. Het KNMI heeft de modellen uit dat rapport nu doorgerekend naar Nederland. De effecten van de klimaatverandering worden steeds zichtbaarder en we krijgen steeds vaker te maken met warmere en drogere zomers en nattere winters. Vier van de vijf afgelopen jaren waren extreem droog. Ook doen zich met enige regelmaat extreme neerslagsituaties voor, zoals in juni 2021 in een groot deel van ons gebied en een maand daarna in Limburg. Het KNMI signaleert ook dat weersextremen elkaar sneller gaan opvolgen.

Zeespiegelstijging
Hollands Noorderkwartier is aan alle kanten omgeven door water, stelt dijkgraaf Remco Bosma. "Noordzeekanaal, Marker- en IJsselmeer, Waddenzee en Noordzee. Reden genoeg voor ons om alert te zijn. Natuurlijk zijn we ons bewust van de zeespiegelstijging en zorgen we continu voor stevige dijken en duinen." Wat het hoogheemraadschap doet, ziet u op de pagina Waterveiligheid.

Maar de klimaatverandering heeft meer gevolgen: hetere en drogere zomers, kortstondige en hevige clusterbuien. Opwarming heeft ook gevolgen voor de waterkwaliteit. Denk bijvoorbeeld aan blauwalg.

"Het KNMI is duidelijk en geeft twee scenario's: een geleidelijke verslechtering en een forse verslechtering. Duidelijk is in ieder geval dat menselijk handelen de oorzaak is. Met name de uitstoot van broeikasgassen als CO2 is een boosdoener."

Investeren en inventiviteit
"We kunnen niet stilzitten en afwachten. Wijzelf krijgen al met de grootste effecten te maken, en onze kinderen en kleinkinderen nog meer. Het extreme wordt normaler. Daarom moeten wij nu extra stappen zetten. Waterschappen zijn al jaren doordrongen van de klimaatveranderingen en handelen daar ook naar. Maar er mag wel een tandje bij."

Overigens is de dijkgraaf geen doemdenker: "Ik zie een probleem en een uitdaging. Nederlanders hebben in het verleden aangetoond dat we tegen en met het water kunnen werken. In 1953 kon niemand zich een voorstelling maken van de Deltawerken. Moet je daar nu eens kijken. We zijn inventief in het verzinnen van oplossingen. Maar we moeten ook iets doen aan de bron, onze uitstoot. Zo werkt ons hoogheemraadschap al jaren aan het volledig vergroenen van onze energie." Wat wij doen, ziet u op de pagina Energie.

Inspireren
"Wat de nieuwe KNMI-scenario’s precies betekenen voor Hollands Noorderkwartier analyseren we de komende maanden. Maar de scenario's laten ook zien dat de samenleving een rol heeft. Graag wil ik onze inwoners inspireren om ook zelf te kijken wat zij kunnen doen."

Kijk hier wat u zelf kunt doen bij wateroverlast of in tijden van droogte:

16-10-2023