Ijzerzandfilter omringt met hekken
Hoogheemraadschap zuivert water in Het Twiske met ijzerzandfilter

Proef waterzuivering
In het kader van de Kaderrichtlijn Water werkt het hoogheemraadschap aan het verbeteren van de waterkwaliteit. In sommige gebieden, waar dat een groot verschil kan maken, zetten we het defosfateren van water in. We zuiveren fosfaten, die een voedingsbodem zijn voor blauwalg, uit het water. Het Twiske is een van de gebieden waar een proef is gestart.

IJzerzand
Als techniek om fosfaat uit water te zuiveren, is onder andere ijzerzand in opkomst. Dit is een opgewerkt product uit de drinkwaterzuivering, bestaande uit ijzer(roest)korrels gehecht aan zandkorrels. Fosfaat hecht aan ijzer. We willen zowel het water uit Het Twiske zelf, als het voedselrijke inlaatwater vanuit de naastgelegen polder via zo'n ijzerzandfilter gaan defosfateren.

Testen op kleine schaal
Om zeker te weten dat de beoogde techniek voor dit water werkt, en om te bepalen hoeveel ijzerzand voor een volschaal filterbed nodig is, vindt eerst een proef plaats op kleine schaal. De proefopstelling bestaat uit een bak met twee soorten ijzerzand. Daarin wordt water uit het Oostzanerveld gepompt, dat er als het goed werkt met minder fosfaten weer uit stroomt. De bak wordt begin juli 2023 geplaatst in de buurt van parkeerplaats P15 en de Hondenopvang Twiske.

Stichting Waterproef neemt regelmatig monsters van het in- en uitgaande water en analyseert deze in haar lab in Edam. De proef loopt tot februari 2024 en de installatie wordt voor het broedseizoen 2024 volledig verwijderd.

25-07-2023