Glas water wordt overgegeven tussen 2 handen
Inspectie leefomgeving: provincies geven drinkwater te weinig prioriteit

In de ILT-signaalrapportage ‘Drinkwater steeds schaarser’, die minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, staat dat de drinkwaterreserves steeds schaarser worden. Bij het oplossen van dit probleem hebben de provincies, volgens de Drinkwaterwet, de zorgplicht om ‘de noodzakelijke randvoorwaarden om de drinkwatervoorziening nu en in de toekomst veilig te stellen’.

Deze zorgplicht heeft volgens de ILT te weinig prioriteit. "Dit is", zo schrijft de Inspectie, "een steeds groter gevaar voor de leveringszekerheid van drinkwater." De knelpunten in de beschikbaarheid en kwaliteit van drinkwaterbronnen zijn inmiddels veel groter dan verwacht toen in 2020 de leveringsplannen van de drinkwaterbedrijven zijn opgesteld.

Drinkwaterbedrijven hebben behoefte aan nieuwe drinkwaterbronnen. Het is aan de provincies om daar vergunningen voor af te geven. Dat gebeurt volgens het ILT nu niet of laat ‘omdat er in de afweging van de provincie andere belangen concurreren zoals het voorkomen van schade aan woningen en natuur'. De inspectie ziet dat drinkwater hierdoor onvoldoende prioriteit heeft bij provincies.

De ILT wil dat de drinkwaterbedrijven de actuele knelpunten en mogelijke oplossingen beter in beeld brengen, maar concludeert dat ‘het begint bij provincies'. "Zij moeten vanuit de zorgplicht hun verantwoordelijkheid nemen."

De Inspectie Leefomgeving en Transport is toezichthouder op de drinkwatervoorziening en controleert de via de wettelijke leveringsplannen dat de drinkwaterbedrijven voldoende drinkwater van goede kwaliteit kunnen leveren.

19-01-2024