Water druppelt
Is deze uitvinding de oplossing om hoogwater tegen te houden?

En toch zien we overal die grote, zware zandzakken. "We zijn best gehecht aan dat soort oude dingen. Er moet daarom meer ruimte komen voor innovatie", vertelt Robert terwijl hij op het terrein van de Technische Universiteit in Delft uitlegt hoe de tijdelijke waterkering werkt. In het buitenland wordt er al wel gebruik gemaakt van zijn uitvinding. "In Engeland, Amerika en China wordt de Tube barrier gebruikt bij kades en dijken."

Kosten
Of het ook goedkoper is, is afhankelijk van het aantal meters, de hoogte en de fixatie, op wat voor grond de tube geplaatst moet worden. Een big bag, die ze in Volendam hebben gebruikt, kost al bijna 40 euro. En daar staan er een stuk of honderd van. Daar komen nog de kosten bij van alle mankracht die de zakken hebben neergezet en straks weer mogen weghalen.

Ook zijn de zandzakken volgens Robert slechts één keer te gebruiken. "Het water is vaak vervuild, dus het zand is daarna ook niet meer te gebruiken. Honderd meter van de tijdelijke waterkering van 70 centimeter hoog kun je vergelijken met een dijk van duizenden zandzakken en gaat jaren en meerdere malen mee."

Of de gemeentes in Noord-Holland op de hoogte zijn van Robert Alt zijn uitvinding is nog niet duidelijk. In de toekomst wordt er vaker dit soort natte situaties verwacht, dus wellicht hangt er binnenkort een ambtenaar uit Noord-Holland bij uitvinder Robert Alt aan de lijn.

Update 4 januari. Gaat gemeente Waterland in de toekomst de Tube barrier gebruiken?
Burgemeester Marian van der Weele laat in een reactie weten: "We hebben inderdaad kennis genomen van het materiaal en wij hebben dat doorgestuurd gekregen van een gemeenteraadslid en dat zou als we in een later stadium nog meer maatregelen nodig hebben een goede oplossing kunnen zijn, maar nu nog niet. We kunnen niet in de toekomst kijken helaas, maar we hebben echt op het vizier als een mogelijke maatregel die we op een later moment zouden kunnen inzetten", aldus Marian van der Weele - burgemeester Waterland.

Waar komt al dat water vandaan?
Het water in het IJssel- en Markermeer staat heel hoog door een combinatie van veel neerslag en hoge aanvoer vanuit de rivieren. Op dit moment staat het peil in het IJsselmeergebied bijna 50 cm boven NAP (Normaal Amsterdams Peil). Normaal wordt water weggevoerd (spuien) via de sluizen, ook wel spuicomplexen genoemd bij Den Oever en Kornwerderzand naar de Waddenzee.

Maar als het water in de Waddenzee te hoog staat, lukt dat niet. En door klimaatverandering wordt er verwacht dat de zeespiegel steeds verder stijgt, dus gaat dat steeds vaker gebeuren. En hebben we vaker natte voeten in de buitendijkse gebieden van Noord-Holland.

12-01-2024