Uitzicht over Ijselmeer
Kaarten laten zien waar verzilting toeneemt door zeespiegelstijging

Verschillende verziltingskaarten

Zout zeewater kan op drie manieren in ons zoetwater terechtkomen: via het grondwater, via de riviermonding en via sluizen. De kaarten in de Klimaateffectatlas laten verzilting zien via het grondwater en via de riviermonding. Daarbij bieden ze inzicht bij verschillende scenario’s van zeespiegelstijging. De atlas bevat de volgende kaarten over verzilting:

  • Hoe diep zit het zoute grondwater?
  • Waar vindt verzilting via grondwater plaats?
  • Wat zijn de belangrijkste oorzaken van verzilting via grondwater?
  • Verandering doorspoelwatervraag: door verzilting moeten sloten meer worden doorgespoeld om het water zoet te houden.
  • Verzilting via de riviermonding Rijn-Maas

Verschillende vormen van verzilting

Kaartverhaal geeft toelichting

Het kaartverhaal legt uit hoe zout zeewater in ons zoetwater terecht kan komen en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn voor verschillende sectoren. Ook geeft het verhaal een toelichting bij de kaarten, en kun je lezen welke conclusies je kunt trekken uit de kaarten. Het kaartverhaal eindigt met een belangrijke boodschap en toont drie oplossingsrichtingen voor hoe we in de toekomst kunnen omgaan met verzilting vanuit de zee.

Boodschap: verzilting tegengaan kan, maar vraagt veel

De boodschap van het kaartverhaal is dat we de verzilting van het zoetwater in Nederland kunnen tegengaan, maar dat dit wel veel vraagt van hoe we met ons water omgaan. En voor sommige gebieden moeten we misschien wel accepteren dat ze tijdelijk of permanent verzilten. Want zelfs als we al het water optimaal verdelen, is er waarschijnlijk niet altijd genoeg water om verzilting te blijven bestrijden.