Park naast een stroom water
Kennisbank Groenblauw is uitgebreid en verdiept

Kennisbank gestart in 2021

De Kennisbank Groenblauw is onderdeel van de website Groenblauwe Netwerken. De kennisbank is in 2021 opgezet. In de kennisbank staat informatie over de effectiviteit en de bijkomende voordelen van adaptatiemaatregelen, zoals waterdoorlatende verharding, Urban Waterbuffers, regentuinen en wadi’s. Ook vind je hier samenvattingen en highlights van onderzoeken op het gebied van de beperking van hittestress en wateroverlast, en verbetering van gezondheid en biodiversiteit in de stad. Verder staan er praktijkervaringen met verschillende maatregelen, informatie over beheer ervan en verschillende do’s en don’ts.

In 2022 uitgebreid met nieuwe onderzoeksresultaten

Het afgelopen jaar is de kennisbank uitgebreid met extra maatregelen en informatie over de kosten, werking en effectiviteit van maatregelen. Daarnaast zijn er onderzoeksresultaten toegevoegd van hogescholen, universiteiten en kennisinstellingen. Naast onderzoeken over de hittebestendige stad en de infiltrerende stad vind je er nu ook samenvattingen en highlights van de volgende onderzoeken:

  • Groene daken nader beschouwd, over de effecten van begroeide daken.
  • Clever en cool, over hoe je stedelijk groen effectief inzet om buitenruimtes een prettige temperatuur te geven.
  • Vitamin G, over de relatie tussen de hoeveelheid groen in een stad en de gezondheid van bewoners.