Dijk langs het water met een heldere lucht
Klimaatbuffer IJsselmeer

Samenwerking
Naast de ontwikkeling van een klimaatbuffer gebeurt er in het Noord-Hollandse IJsselmeergebied langs de kust van Den Oever tot Enkhuizen nog veel meer en staan er de komende jaren tal van ontwikkelingen op stapel in dit gebied. Al deze initiatieven en ideeën hebben, naast drinkwatervoorziening, ook betrekking op onderwerpen zoals natuur, recreatie en toerisme, wonen en werken, industrie, landbouw en visserij en energie. Om al deze plannen op elkaar af te stemmen werken Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland, de gemeenten Hollands Kroon, Medemblik en Enkhuizen, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en drinkwaterbedrijf PWN samen onder de naam Noord-Hollandse IJsselmeerkust.  

Lees hier meer over Noord-Hollandse IJsselmeerkust

Onderzoek
PWN doet in aanloop naar de realisatie van de Klimaatbuffer uitvoerig onderzoek naar de verschillende aspecten van de Klimaatbuffer. Onderdeel hiervan is een demonstratie op kleine schaal op het terrein van PWN in Andijk.

Lees hier meer over het onderzoek (engelse pagina)

De ontwikkelingen en opgaven rondom de Klimaatbuffer raken ook bewoners, bedrijven en andere betrokken organisaties.
Daarom vinden er geregeld informatiebijeenkomsten plaats om de beschikbare informatie te delen en in gesprek te gaan met de omgeving.

Lees hier meer over de aankomende en afgelopen bijeenkomsten

08-05-2023