Man maait gras met oud gereedschap
Maaien waterplanten gestart voor doorstroming water

Waterplanten zijn belangrijk voor de waterkwaliteit. Ze houden de bodem en zwevende deeltjes vast, ze nemen licht en voedingsstoffen op en gaan daarmee de strijd aan met (blauw)algen. Ook bieden ze een schuilplaats voor kleine dieren en vissen. Over het algemeen geldt: hoe meer soorten, hoe beter de kwaliteit van het water. Teveel waterplanten kunnen echter overlast veroorzaken.

Planning maaien
We maaien, waar nodig, twee keer per jaar. De eerste maaironde is van 15 juni tot 1 augustus. We maaien dan maximaal 60% van de waterplanten weg, zodat er genoeg leefruimte overblijft voor de waterdieren. We maaien vooral het diepere middengedeelte van de sloot. Aan de zijkanten laten we de waterplanten zo veel mogelijk staan. Dat zijn de plaatsen waar kleine vissen, kikkers, salamanders en torretjes zich schuil houden, en die willen we zo min mogelijk verstoren.

Op 1 september start de tweede maaironde. In deze tijd is de natuur minder gevoelig voor verstoring en maaien we intensiever. We maken het water klaar voor de winter. Het regent dan meer en we moeten dan extra veel water kunnen afvoeren. Waterdieren geven we zoveel mogelijk de kans om te ontsnappen.

Visvriendelijk maaien
Als de watertemperatuur te hoog is, dan stellen we het maaien uit. Vissen kunnen door de hoge temperatuur sloom zijn en snel tekort aan zuurstof krijgen. Het maaisel blijft minimaal 48 uur langs de kant liggen, zodat dieren die zijn mee geschept nog terug kunnen naar de sloot. Andere maatregelen die we nemen kun je zien op de website en in deze video

Maaien van riet
Riet beschermt de oevers van wegen en dijken. Als riet de doorstroming van het water teveel belemmert, dan wordt het verwijderd. Als er genoeg ruimte is, dan beheren we het op een manier waarvan de waterkwaliteit en de ecologie zo veel mogelijk profijt heeft. Dit betekent op de meeste plekken dat we het riet eens in de drie jaar gefaseerd maaien: steeds laten we een deel van het riet staan, zodat dieren zich in het riet kunnen verschuilen.

Meer informatie over het maaien

11-07-2023