Droge gescheurde grond
Masterclass Droogtestress

In deze tweedaagse masterclass ga je intensief aan de slag met vraagstukken en mogelijke oplossingen die kunnen ontstaan als gevolg van de droogte. Welke gegevens heb je nodig en hoe interpreteer je deze om een beslissing te kunnen nemen? En aan welke knoppen kun jij draaien om nadelige effecten te voorkomen of beheersen? Ook krijg je informatie over innovatieve maatregelen op regionaal niveau in het kader van de Deltabeslissing Zoetwaterstrategie.

  • omvang van droogteproblematiek in Nederland en handelingsperspectieven;
  • waterkwaliteit: blauwalg, vissterfte, botulisme, chloride en lage PH-waardes;
  • waterkwantiteit: hoofdwatersysteem en waterverdeling;
  • veengebieden en bodemdaling
  • verziltingsrisico’s en grond- en oppervlaktewater;
  • innovatieve maatregelen zoetwatervoorziening;
  • stedelijk gebied: hittestress, rioolzorg, funderingsproblemen en groenbehoefte;

In deze masterclass ga je intensief aan de slag met het thema ‘Droogte’. Samen met deskundige docenten en mede-cursisten bespreek je de theorie, ervaringen en praktijkvoorbeelden. Tijdens een excursie zie je de problematiek en innovatieve oplossingen in de praktijk. Je neemt ook je eigen case mee, zodat je na afloop thuiskomt met concrete tips die je direct kunt toepassen. Dankzij de tussentijdse samenwerkingsopdrachten en het diner heb je veel ruimte om te netwerken.

De eerste dag wordt afgesloten met een dinerbuffet of BBQ. Je kunt er voor kiezen om op de cursuslocatie te overnachten. De tweede lesdag starten we met een excursie naar de proeflocatie van Acacia Water bij Zeewolde. Hier wordt onderzoek gedaan naar verzilting, veenoxidatie en verschillen in afwatering.
Masterclass Droogtestress lesrooster 13-6-2024 (pdf, 161 kB)

De eerste dag wordt afgesloten met een gemeenzaam diner(buffet). De overnachting is op eigen kosten en niet verplicht.

Je kunt deze masterclass ook binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van jouw organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van de masterclass. Wil je deze masterclass incompany organiseren? Vraag dit dan aan via dit formulier.