Duinen met uitzicht over zee
Regen soms ook een zegen: duinen gedijen bij stortbuien

Vooral de vochtige duinvalleien hebben profijt van de hoge waterstanden. Als gevolg van de ondergelopen valleien krijgen 'struikvormers' als kruipwilg en duindoorn het weliswaar moeilijk, maar dit is juist is weer gunstig voor de kruiden die in het voorjaar tot bloei komen. "Dan staan de vochtige duinvalleien weer vol met bloeiende planten als teer guichelheil, moeraswespenorchis en parnassia", zegt Janssen. 

Meer voordelen

De regen van de laatste weken heeft meer voordelen, vertelt Janssen. "Langs de randen van de duinen zien we het regenwater langzaam afstromen. Dit is gunstig voor de waterkwaliteit in de duinrellen en poldersloten. Het schone kwelwater uit de duinen verdringt het veel voedselrijkere polderwater. Het water wordt helder en dat is gunstig voor waterdieren en planten."

Droge plekken

Dieren in de duinen ondervinden geen hinder van de buien. Volgens Janssen zijn er nog voldoende droge plekken voor ze te vinden. "Er mag dan veel gevallen zijn: driekwart van het duin is goed begaanbaar, zeker de wat hoger gelegen delen."

Het enige nadeel voor de natuur is dat het maaien moet worden uitgesteld. Veel aannemers hebben in december het werk moeten stil leggen. "Dat is vervelend, maar als het komende weken droog blijft dan kan er in februari, net voor het broedseizoen, alsnog worden gemaaid", eindigt Janssen.

09-01-2024