zand op de grond met bomen in de achtergrond
Relatie tussen (grond)water en bodem moet duidelijker in nieuwe Bodem Monitoringswet

Behoefte aan verbinding met andere relevante EU-richtlijnen.
De Europese Commissie verwacht dat het voorstel bijdraagt aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW), de Grondwaterrichtlijn en de Nitraatrichtlijn door bodemvervuiling aan te pakken. Met een betere bodemkwaliteit kan het water ook beter worden vastgehouden.

Relatie tussen bodem en grondwater
Volgens Vewin verdient de relatie tussen schoon (grond)water en de bodem een duidelijkere plek in de Bodem Monitoringswet. In een nieuw rapport stelt onderzoeksinstituut KWR dat de bodemkwaliteit een belangrijke factor is voor een goede grondwaterkwaliteit en voldoende grondwateraanvulling. Grondwater is een essentiële bron van drinkwater in Europa en de link tussen de bodem en het grondwater moet volgens Vewin duidelijker worden gedefinieerd en doorwerken in de Bodem Monitoringswet.

Lees het KWR-rapport EU Soil Health Law: Soil as a key element in groundwater protection

17-07-2023