ondertekening groep mensen
Samenwerkingsovereenkomst Ruimtelijke Adaptatie Noorderkwartier

De aanleiding voor deze samenwerking ligt in de urgente noodzaak om Nederland voor te bereiden op de uitdagingen van klimaatverandering, zoals wateroverlast, hitte, droogte en mogelijke overstromingen. In de regio Noorderkwartier bundelen het hoogheemraadschap, drinkwaterbedrijf PWN en de 26 gemeenten hun krachten sinds 2017. Deze samenwerking is gebaseerd op het principe van elkaar versterken, met behoud van lokale autonomie. 

De behoefte aan voortdurende samenwerking blijft hoog, omdat klimaatadaptatie een dynamisch proces is, onderhevig aan voortdurende nieuwe inzichten en ontwikkelingen.

Het vergt continue kennisdeling en gezamenlijke actie, zowel binnen organisaties als over de grenzen van deelregio's heen. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid waarbij elke betrokken partij een rol te spelen heeft. 

De ondertekende overeenkomst bevestigt de intentie van de samenwerkingspartijen om de samenwerking voort te zetten en verder te ontwikkelen. Door gezamenlijk in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en opgaven willen zij de brede doelstellingen van ruimtelijke adaptatie verankeren. Deze overeenkomst is een commitment om gezamenlijk de doelstellingen van het DPRA te behalen en Nederland voor te bereiden op een klimaatbestendige toekomst.