Water druppels
'Water in actie' overhandigd aan Tweede Kamer

Tweede Kamerleden
De overhandiging door Hans de Groene, directeur Vewin, en Willem Wensink, Programmaleider Vereniging en Communicatie van de Unie van Waterschappen, aan de voorzitter van de commissie Infrastructuur en Waterstaat, Wytske Postma (NSC) vond plaats in het gebouw van de Tweede Kamer.
Bij de overhandiging waren ook talloze Tweede Kamerleden aanwezig, waaronder Peter de Groot (VVD), Olger van Dijk (NSC), Hidde Heutink (PVV), Cor Pierik (BBB), Mpanzu Bamenga (D66) en Pieter Grinwis (CU).

Tijdens de overhandiging werd nogmaals benadrukt dat schoon drinkwater en droge voeten door veel Nederlanders worden gezien als vanzelfsprekendheden, maar deze 'zekerheden' staan onder druk. De opgaven rond waterbeschikbaarheid en de waterkwaliteit zijn groot. Dit betekent dat de drinkwaterbedrijven en waterschappen niet in hun eentje kunnen garanderen dat er altijd voldoende, schoon water is in Nederland.

Toekomst
De waterschappen en drinkwaterbedrijven willen samen met een nieuw kabinet de schouders zetten onder de grote opgaven, die een gezamenlijke verantwoordelijkheid vragen. Als het nieuwe kabinet de waterschappen en drinkwaterbedrijven ondersteunt bij hun taken om schoon en voldoende water te garanderen, kunnen ze hun belangrijke bijdrage leveren aan een gezond en veilig Nederland!

Meer informatie:
Actieprogramma 'Water in actie': klik hier

Bron: Vewin