Waterdruppel op blad
Waterberging Heemskerkerduin moet ergste druk eraf halen

Sierteler Robbert de Wit in het Noord-Hollandse Heemskerk is blij met de uitkomst. Als bestuurder van LTO Noord is hij vanaf het prille begin bij de gesprekken betrokken. 'Het begon allemaal na een clusterbui in 2014 toen er in korte tijd 100 millimeter water viel, met grote schade voor de telers in het gebied als gevolg.'

Eerst werd de wateroverlast door de overheden nog beoordeeld als een calamiteit, herinnert De Wit zich. 'Maar toen het enkele jaren later weer raak was, hebben we opnieuw aangedrongen op een oplossing. Dit gebied is sowieso lastig qua afwatering, omdat de percelen naar beneden aflopen vanaf de duinen. Sommige delen worden daardoor extra hard getroffen. Als we het overtollige water straks tijdelijk kunnen opvangen, haalt dat de ergste druk ervan af.'

Het betreffende perceel aan het einde van de Wentweg is nu nog eigendom van een tuinder die binnenkort zijn bedrijf beëindigt. De Wit: 'Het bleek heel lastig om geschikte grond te vinden. Dit kavel ligt goed qua hoogte, dicht tegen de bosrand, met een naastgelegen sloot. Dat is essentieel om het water naar de noodberging te kunnen laten stromen en zo in het gebied snel te zorgen voor droge voeten.'

Overtollig water
Zelf kweekt De Wit in zijn kassen nerines. 'Bij overvloedige neerslag hebben wij net als veel tuinders ook last van overtollig water. Onlangs nog stroomden de bassins over en liep het water de kassen in. Op zich zal de extra waterberging dat soort overlast niet kunnen voorkomen, maar als het water tijdelijk op enkele plekken kan worden opgevangen, kan de schade wel worden beperkt.'

De bedoeling is dat agrariërs op het perceel het benodigde grondwerk uitvoeren. Verder hoopt De Wit dat de tuinders in het gebied worden betrokken bij het waterbeheer op en om het perceel.

De berging in het Heemskerkerduin is het tweede van drie projecten om meer water op te vangen in het gebied. Vorig jaar werden de Heemskerker Watertuinen aan de Kleine Houtweg al gerealiseerd.

20-10-2023